Management

Management

Národní architektonický plán eGovernmentu ČR

Autor: 
Petr Kuchař, Ondřej Felix

Reforma řízení ICT ve veřejné správě ČR

Autor: 
Jaroslav Strouhal

Portál MBI

Pod patronátem Katedry informačních technologií na Vysoké škole ekonomické v Praze vzniká portál Management Byznys Informatikys cílem šířit zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky. Jeho smyslem je sdílet a využívat znalosti a doporučení vyplývající z praxe a z dalších zdrojů.

Sdílení IT infrastruktury jako nástroj efektivní a úsporné státní správy

Autor: 
Petr Lidinský

Oblast sdílených ICT služeb neboli cloud computingu představuje celosvětový trend v oblasti ICT. Využití těchto principů v prostředí státní správy však není zcela automatické a vyžaduje koordinovaný postup státních orgánů spojený s budováním e-governmentu. Autor představuje strategická řešení pro státní správu, která jsou uplatňována ve vybraných světových státech a na základě těchto poznatků hodnotí možnosti využití cloud computingu v prostředí České republiky.

Adaptace nadnárodních ERP v mezinárodních společnostech

Autor: 
Petr Hanzal

Článek si klade za cíl popsat hlavní aspekty adaptace nadnárodních ERP v mezinárodních společnostech z legislativního, koncernového i uživatelského pohledu. Legislativní pohled představují vládní nařízení a zákony, které determinují prostředí, ve kterém ERP pracuje, koncernový pohled je reprezentován zájmy nadnárodního managementu a uživatelský pohled je reprezentován konvencemi koncových uživatelů v jednotlivých zemích. Práce je podložena rozsáhlými zkušenostmi, získanými při implementacích ERP v řadě zemí EU.

MBI – portál pro podporu řízení podnikové informatiky

Autor: 
Jan Pour

Článek se věnuje aktuálnímu stavu a možnostem portálu zaměřeným na podporu řízení podnikové informatiky. Navazuje na články (Dohnal, J., Pour, J., 2013) a (Pour, J., 2012) publikované v tomto časopise. MBI portál je rozvíjen v kooperaci pracovníků VŠ a expertů z praxe. Jeho hlavním cílem je přispívat jak k racionalizaci práce v oblasti praktického řízení podnikové informatiky, tak i k zefektivnění studia těchto otázek na vysokých školách. Na základě MBI se postupně formuje MBI komunita pracovníků VŠ, praxe a studentů, kteří mají zájem na jeho využívání i na jeho dalším průběžném rozvoji. Smyslem tohoto článku je charakterizovat možnosti MBI nabízené jeho uživatelům.

Syndikovat obsah