Management

Management

Konference "Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru"

Pod záštitou náměstka ministra vnitra ČR pro informační a komunikační technologie JUDr. Jaroslava Strouhala pořádají itSMF a ČSSI dvoudenní konferenci věnovanou tématům:

  • Osvědčené praktiky IT Governance
  • Řízení IT ve veřejné správě
  • Portál MBI a jeho komunita
  • Řízení ekonomiky IT
  • Právní aspekty podnikové informatiky

Konference se koná 22.-23. ledna 2015 v TOP Hotelu Praha,
včasná registrace za snížené vstupné do 28. listopadu 2014 - 

- více na http://conference.itsmf.cz/ .

Metriky, monitoring a řídící proces Data Governance

Autor: 
Martin Vacek

Vzájemné vztahy IT metrik a obchodních metrik

Autor: 
Jan Dohnal, Pavel Krejčí

Role prostředků mobilních ICT v podpoře podnikových procesů

Autor: 
Narek Oganesjan

Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled na možnosti modelování a využití mobilních informačních a komunikačních technologií v korporátním prostředí, konkrétně pak jejich roli v podpoře podnikových procesů, nastíněnou detailním pohledem na proces inventarizace majetku, který je víceméně společný organizacím napříč různými sektory a odvětvími ekonomiky.

Využití digitálních zdrojů v informatice umožňuje novou úroveň podpory byznysu

Autor: 
Jan Dohnal

V jednom z předcházejících článků (Dohnal, Pour, 2013) byla popsána skupina úloh referenčního modelu MBI (Management of Business Informatics) věnujících se podpoře byznysu informatikou. Současné trendy byznysu dokládají, že pro úspěch podniku a jeho pozici na trhu bude důležité zvládnout rozvojové faktory v podnikové informatice, jako jsou digital computing, social computing, cloud a analýza a zpracování velkých objemů dat. Cílem tohoto článku je charakterizovat digitální byznys využívající digitálních zdrojů byznysu a jeho reflexi ve vybraných částech MBI, to znamená sledovat a analyzovat, co a jak je třeba s nástupem digital computingu, social computingu a cloudu řídit.

Výzva k zaslání příspěvku na konferenci "Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru"

Ve dnech 22.1 – 23.1.2015 se v Praze v Top hotelu bude konat konference Řízení informatiky v soukromém a veřejném sektoru. Cílem konference je napomoci managementu v podnicích a ve veřejné správě řídit výkonnost organizace s podporou IT, a to s využitím nejlepších praktik, metod a technik oboru. Tématata konference jsou:

  • Osvědčené praktiky IT Governance
  • Řízení IT ve veřejné správě
  • Portál MBI (Management of Business Informatics) a jeho komunita
  • Řízení ekonomiky IT
  • Právní aspekty řízení podnikové informatiky.

Termín zaslání abstraktu příspěvku 25.10.2014Více v článku...

Syndikovat obsah