Management

Management

Průmyslová výroba v době 4.0

Autor: 
Leoš Dvořák

Reakce českých firem na průmyslu 4.0

Autor: 
Jiří Holoubek

TA ČR a její role ve světě Průmyslu 4.0

Autor: 
Petr Očko

Společenské trendy směřující k průmyslu 4.0

Autor: 
Josef Basl

Porovnání úrovně systému řízení údržby (společnosti působící v České republice)

Autor: 
Tomáš Kamaryt, Jana Kleinová

Údržba výrobních strojů a zařízení je oblast s velkým potenciálem pro zvýšení dostupnosti a spolehlivosti zařízení, tím i redukci nákladů a plýtvání. Ačkoli důsledky výpadku strojů jsou všeobecně známy a to i v podnikové sféře, podle průzkumu pouze cca 5% podniků se zabývá preventivními údržbou, 30% údržbou na konci směny a zbytek podniků pouze reaguje na výpady zařízení.

Článek byl vytvořen na základě průzkumu v průmyslových společnostech a obsahuje jak definovaný způsob hodnocení, tak reálné výsledky. V první části je popsán navržený způsob hodnocení úrovně systému řízení údržby. Dále je provedeno porovnání výsledků podle zvolených kritérií. Porovnání je pro názornost doplněno grafickými výstupy. 

Pozvánka na konferenci Aktuální otázky řízení ICT ve veřejné správě

Zveme vás na na šestý ze série seminářů společně organizovaných ČSSI, VŠE a MV ČR, zaměřený na téma Aktuální otázky řízení ICT ve veřejné správě. Seminář se koná v pátek 9.prosince 2016 na Vysoké škole ekonomické v Praze od 9:00. K dispozici je již on-line přihláška. Více na stránce semináře...

Syndikovat obsah