Management

Management

Plánování a evidence skutečné spotřeby – databázový návrhový vzor

Autor: 
Helena Palovská

Je představen databázový návrhový vzor pro plánování a evidenci skutečné spotřeby – generický konceptuální model, zahrnující všechny případy dané problematiky. Předloženy jsou dvě varianty – odlišující vstupy do produkce a samotné produkty, a varianta toto nerozlišující.

Referenční model GIS v kontextu enterprise architektury veřejné správy

Autor: 
Tomáš Hrabík

Článek představuje možný přístup k řízení GIS jako součásti Enterprise Architecture v prostředí veřejné správy. Popisuje cestu od poznání cílů a potřeb organizace, posouzení současného stavu GIS přes legislativní, bezpečnostní a výkonové požadavky až k návrhu efektivního zajištění poskytovaných služeb s plným respektováním Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020. Zaměřuje se zejména na motivační, procesní a aplikační vrstvu architektury GIS s přesahem do celkové architektury organizace. Zároveň představuje možný referenční model GIS s využitím metodického rámce TOGAF.

Přehled metod kvalitativního výzkumu v informatice

Autor: 
Pavel Hrabě

Pro vědecký výzkum v hraničních oblastech vědy mezi informatikou a management, tedy zejména pro výzkum metod řízení informatiky a podíl informatiky na managementu, lze s úspěchem využít kvalitativních metod výzkumu jako je designový výzkum a případová studie.

Pro vytvoření výchozích předpokladů těchto metod, ať již pro paradigma sociálního chování u designového výzkumu nebo pro propozice výzkumu případové studie lze úspěšně využít empirických až etnografických metod výzkumu, zejména u profesionálně kvalifikovaných doktorských studentů (PQDS).

Význam znalostí v systémech Building Information Modeling

Autor: 
Zdeněk Molnár, Vladimír Nývlt

Government Cloud - zkušenosti a přístupy

Autor: 
Jan Gábriš, Josef Krejčí

vývoj britského G-Cloudu

Autor: 
Jan Voříšek
Syndikovat obsah