Management

Management

Kritéria hodnocení a posouzení podnikové architektury

Autor: 
Libor Gála

Příspěvek se zabývá vymezením kritérií hodnocení a posouzení podnikové architektury. Kritéria jsou členěna do čtyř skupin. Ty tvoří kritéria spojená s vlastnostmi prvků systému a jejich vazeb, kritéria spojená s architektonickým popisem, kritéria spojená s architektonickými činnostmi a řízením podnikové architektury a kritéria ostatní (spojená s variantností v podnikové architektuře a spojená s osobou architekta a architektonické kanceláře).

Synergie servisně orientované architektury a cloud computingu

Autor: 
Soňa Karkošková, George Feuerlicht

Tento článek diskutuje synergii mezi servisně orientovanou architekturou a cloud computingem. Z principů servisní orientace vyplývá příčinná souvislost také mezi cloud computingem a SOA Governance. SOA Governance poskytuje nástroj pro řízení životního cyklu služeb. Z důvodu velkého množství poskytovaných služeb sdílených řadou uživatelů se SOA Governance v prostředí cloud computingu soustředí zejména na procesy provozování služeb. Důležitým řídícím prvkem životního cyklu služeb SOA Governance se stává automatizovaný katalog služeb.

Syndikovat obsah