Management

Management

Information systems in manufacturing planning

Autor: 
Martina Žákovská, Marie Jurová

Článek převzatý z konference 15th International Conference at Brno University of Technology, Faculty of Buisness and Management, May 28-29, 2015 Brno, Czech Republic Perspectives of Business and Entrepreunership Development.

The Ratio of Outsourced Solutions in Company Information Systems and its Trends

Autor: 
Miloš Koch, Zuzana Chvátalová

Článek převzatý z konference 15th International Conference at Brno University of Technology, Faculty of Buisness and Management, May 28-29, 2015 Brno, Czech Republic Perspectives of Business and Entrepreunership Development.

Big Data a jejich dopady na řízení IT

Autor: 
Jan Pour

Článek se věnuje velmi často diskutovanému tématu, které se obvykle dává do souvislosti s business intelligence, ale i mimo ni. Navazuje na články (Novák, R., 2014) a (Pour, J., 2014) publikované v tomto časopise. Charakterizuje nejen základní principy této stále ještě relativně nové problematiky informačních technologií, ale současně analyzuje hlavní přínosy a efekty na jedné straně a problémy a omezení na straně druhé. V závěru je pozornost článku soustředěna na dopady Big Data na řízení IT. Využívá k tomu specifikace vazeb tohoto faktoru na vybrané řídící úlohy definované na portále MBI (viz http://mbi.vse.cz ).

Řízení výkonnosti eGovernmentu – problémy a perspektivy

Autor: 
Jana Fortinová

eGovernment a v jeho rámci řízení IT služeb se trvale a rychle vyvíjí s tím, jak se mění ekonomické, organizační i technologické prostředí nasazování a využívání IT v praxi orgánů veřejné moci (OVM). Mění se i požadavky na řízení požadované výkonnosti OVM, a to s efektivním využitím stávajících IT služeb, ale i s postupným rozvojem jednotlivých objektů systémů řízení a zejména jejich vzájemných vazeb. Cílem tohoto článku je především návrh rámcového konceptu řízení výkonnosti eGovernmentu se zohledněním potřeb organizací veřejné správy v ČR tak, jak vyplývají z nejrůznějších analýz, průzkumů a tuzemské i zahraniční literatury.

Přednáška "Enterprise Architecture, zkušenosti a best practices"

ČSSI a společnost BiZZdesign pořádají 27.5.2015 unikátní snídani s přednáškou Marca Lankhorsta z Holandska – evangelistou Enterprise Architecture na téma " Enterprise Architecture, zkušenosti a best practices" . Bližší informace v přiložené pozvánce. Účast jen pro zvané.

Syndikovat obsah