Management

Management

Big Data a jejich dopady na řízení IT

Autor: 
Jan Pour

Článek se věnuje velmi často diskutovanému tématu, které se obvykle dává do souvislosti s business intelligence, ale i mimo ni. Navazuje na články (Novák, R., 2014) a (Pour, J., 2014) publikované v tomto časopise. Charakterizuje nejen základní principy této stále ještě relativně nové problematiky informačních technologií, ale současně analyzuje hlavní přínosy a efekty na jedné straně a problémy a omezení na straně druhé. V závěru je pozornost článku soustředěna na dopady Big Data na řízení IT. Využívá k tomu specifikace vazeb tohoto faktoru na vybrané řídící úlohy definované na portále MBI (viz http://mbi.vse.cz ).

Řízení výkonnosti eGovernmentu – problémy a perspektivy

Autor: 
Jana Fortinová

eGovernment a v jeho rámci řízení IT služeb se trvale a rychle vyvíjí s tím, jak se mění ekonomické, organizační i technologické prostředí nasazování a využívání IT v praxi orgánů veřejné moci (OVM). Mění se i požadavky na řízení požadované výkonnosti OVM, a to s efektivním využitím stávajících IT služeb, ale i s postupným rozvojem jednotlivých objektů systémů řízení a zejména jejich vzájemných vazeb. Cílem tohoto článku je především návrh rámcového konceptu řízení výkonnosti eGovernmentu se zohledněním potřeb organizací veřejné správy v ČR tak, jak vyplývají z nejrůznějších analýz, průzkumů a tuzemské i zahraniční literatury.

Přednáška "Enterprise Architecture, zkušenosti a best practices"

ČSSI a společnost BiZZdesign pořádají 27.5.2015 unikátní snídani s přednáškou Marca Lankhorsta z Holandska – evangelistou Enterprise Architecture na téma " Enterprise Architecture, zkušenosti a best practices" . Bližší informace v přiložené pozvánce. Účast jen pro zvané.

Semináře ČSSI na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě

Rada ČSSI na svém minulém zasedání rozhodla, že v letech 2015-16 uspořádá několik seminářů zaměřených na podporu řešení a řízení ICT služeb ve veřejné správě ČR.

Cílem každého semináře bude analyzovat stav dané oblasti v ČR a ve vybraných zemích světa a na základě těchto analýz a diskuse na semináři navrhnout alternativy řešení dané oblasti pro ČR a zhodnotit jejich plusy a mínusy.

Na financování nákladů semináře budou participovat MV ČR a firmy vystupující na semináři (člen ČSSI 10tis. Kč, nečlen ČSSI 15tis. Kč).

Prvním seminářem z této série bude seminář na téma: Sdílené ICT služby a G-cloud v české veřejné správě. Seminář se uskuteční na VŠE v Praze 8/6/2015 od 13hod.

K čemu jsou dobré databázové návrhové vzory?

Autor: 
Helena Palovská

Je prezentována myšlenka databázových návrhových vzorů, důvody jejího vzniku a přínosy významných autorů. Je podán přehled problematik řešených v publikovaných vzorech, je uvedeno jejich rozdělení na zárodečné modely a abstraktní vzory. Jsou sděleny zkušenosti z výuky databázových návrhových vzorů na vysoké škole. Na závěr jsou podány argumenty pro využití databázových návrhových vzorů v praxi.

Strategie, architektury a kompetence jako nástroj řízení ICT ve veřejné správě

Autor: 
Tomáš Hrabík

Článek představuje možný přístup k řízení ICT v prostředí veřejné správy postavený na provázaném konceptu strategického řízení (ať už veřejné správy jako celku či resortu nebo územně samosprávného celku jako korporace) jako primárního zadavatele požadavků vůči architektuře a kompetencím jako nástrojům pro dosažení stanovených cílů a zasazuje ICT architekturu do celkového pojetí řízení.

Analytické nástroje a proces řízení marketingových kampaní

Autor: 
Kateřina Hawlová

Cílem článku je seznámit čtenáře s trendy v oblasti marketingových kampaní a dostupnými analytickými nástroji z pohledu využití pro analýzu chování zákazníků. Ve druhé části je navržen proces řízení marketingových kampaní, který podporuje jednotlivé fáze od plánování po vyhodnocení kampaní.

Syndikovat obsah