Trendy Business intelligence a jejich podpora z pohledu SAP

Autor: 
Jiří Přibyslavký
Anotace: 

Trendem roku 2012 nejsou samotné technologie, trendem je podporovat business uživatele v rychlejších a kvalitnějších rozhodnutích a v podstatě změnit současné pojetí toho, ja lze dělat business. Pro naplnění tohoto trendu a podpory nového pojetí podnikání je třeba inovovat jak back end, tak i front end business intelligence. Tato inovace tak odstraní současné technologické bariéry a umožní změny businessu, které jsou kvůli současnému ekonomickému a tržnímu prostředí nezbytné. Business intelligence se v roce 2012 opět stává prioritou CIO, ale také dalších c- manažerů od financí po výrobu. Velikost dat, zpracování nestrukturovanyh dat, rychlost, dostupnost a vizualizace již nejsou omezení.