Vliv trendů na referenční IT architekturu retailových bank

Autor: 
Tomáš Jabůrek, Libor Gála

Historie nás učí, že schopnost včas zachytit trend a využít jej, znamená získat významnou konkurenční výhodu. Zároveň některé trendy mohou znamenat ohrožení podniku a jejich včasné odhalení může zabránit pozdějším problémům. Proto je důležité trendy sledovat a vyhodnocovat jejich dopad. Cílem článku je identifikovat dopady trendů v retail bankovnictví na IT architekturu banky, protože zhruba polovina nákladů v bankovním businessu tvoří náklady na IT, které jsou určovány její IT architekturou.

Text ke stažení: