Výběr specifikace business rules pro praktické nasazení v podnikové informatice

Autor: 
Stanislav Vojíř

Jedním z velmi vhodných konceptů vývoje a správy podnikové informatiky je oddělení obchodní logiky a pravidel od informačních systémů a technologií. Vhodným nástrojem pro toto oddělení je business rule přístup. Na business rule přístupu je postavena řada dílčích specifikací, standardů a implementací. Výběr konkrétní specifikace pro praktické použití business rules tedy není jednoduchou záležitostí. V rámci textu je představen koncept business rules v souvislosti s nejčastěji užívanými standardy a specifikacemi. Následně je definován proces výběru konkrétní specifikace business rules pro konkrétní použití v rámci podnikové informatiky

Text ke stažení: 
  • Zaměření obsahu: